برای شما طرح های گرافیکی زیبا و اثر بخش خلق می کنیم

خدمات طراحی گرافیک - Graphic Design

طراحی بنر

1,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
BANER
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز دلخواه و رزولوشن 72

طراحی اسلایدر

2,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
SLIDER
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز دلخواه و رزولوشن 72

طراحی تراکت

4,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
POSTER
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز دلخواه و رزولوشن 300

طراحی کارت ویزیت 1 رو

2,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
CARD VISIT
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز 9 در 5 CM و رزولوشن 300

طراحی کارت ویزیت 2 رو

4,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
CARD VISIT
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز 9 در 5 CM و رزولوشن 300

طراحی بنر پست اینستاگرام

1,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
INSTAGRAM POST
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز FullHD و رزولوشن 72

طراحی بنر استوری اینستاگرام

1,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
INSTAGRAM STORY
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز FullHD و رزولوشن 72

طراحی فاکتور

9,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
سایز A4 ( یا دلخواه )
زمان اجرا 10 الی 60 روز کاری
سایز A4 و رزولوشن 72

طراحی قرارداد

15,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
سایز A5 ( یا دلخواه )
زمان اجرا 15 الی 60 روز کاری
سایز A4 و رزولوشن 72

طراحی لوگو تایپ لاتین

15,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا 15 الی 60 روز کاری
سایز 5000 پیکسل و رزولوشن 72
خروجی svg - tif - jpg - png- psd

طراحی لوگو تایپ فارسی

15,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا 15 الی 60 روز کاری
سایز 5000 پیکسل و رزولوشن 72
خروجی svg - tif - jpg - png- psd

طراحی لوگو تایپ فارسی و انگلیسی

20,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا 30 الی 90 روز کاری
سایز 5000 پیکسل و رزولوشن 72
خروجی svg - tif - jpg - png- psd