برای شما طرح های گرافیکی زیبا و اثر بخش خلق می کنیم

خدمات طراحی گرافیک - Graphic Design

طراحی بنر


 
750,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
BANER
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز نهایت 3000 پیکسل و رزولوشن 72


طراحی اسلایدر


 
900,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
SLIDER
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز نهایت 3000 پیکسل و رزولوشن 72


طراحی تراکت


 
1,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
سایز دلخواه
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز نهایت 3000 پیکسل و رزولوشن 72


طراحی کارت ویزیت 1 رو


 
750,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
CARD VISIT
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز نهایت 1500 پیکسل و رزولوشن 300


طراحی کارت ویزیت 2 رو


 
1,300,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
CARD VISIT
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز نهایت 1500 پیکسل و رزولوشن 300


طراحی بنر پست اینستاگرام


 
750,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
INSTAGRAM POST
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز نهایت 1500 پیکسل و رزولوشن 72


طراحی بنر استوری اینستاگرام


 
900,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
INSTAGRAM STORY
زمان اجرا 2 الی 5 روز کاری
سایز نهایت 1500 پیکسل و رزولوشن 72


طراحی فاکتور


 
5,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
سایز A5 ( یا دلخواه )
زمان اجرا 10 الی 60 روز کاری
سایز نهایت A4 و رزولوشن 72


طراحی قرارداد


 
7,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا 15 الی 60 روز کاری
سایز نهایت سایز A4 و رزولوشن 72


طراحی لوگو تایپ لاتین


 
15,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا 15 الی 60 روز کاری
سایز نهایت سایز 5000 پیکسل و رزولوشن 72
خروجی svg - tif - jpg - png- psd


طراحی لوگو تایپ فارسی


 
15,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا 15 الی 60 روز کاری
سایز نهایت سایز 5000 پیکسل و رزولوشن 72
خروجی svg - tif - jpg - png- psd


طراحی لوگو تایپ فارسی + تایپ لاتین


 
20,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا 30 الی 90 روز کاری
سایز نهایت سایز 5000 پیکسل و رزولوشن 72
خروجی svg - tif - jpg - png- psd