سرور اختصاصی ایران و آلمان

دیتاسنتر صفرویک / لایزر/ آسیاتک/ زیرساخت/ هتزنر

DEVIP

90,000,000 ریال
ماهانه

سرور اختصاصی مدیریت شده آلمان DEVIP
هارد 1000 گیگ NVME پرسرعت
رم 64 گیگ DDR4
پردازنده 12 هسته پرقدرت 43200 مگاهرتز
هاست دانلود آلمان 1 ترا بایت
هاست دانلود ایران 1 ترا بایت
کانفیگ Full Account Backups با 15 آرشیو
کانفیگ Database Backups با 24 آرشیو برای هر SQL
نصب و کانفیگ Select PHP Version
نصب و کانفیگ Setup Node.js App
نصب و کانفیگ Setup Python App
نصب و کانفیگ Setup Ruby App
نصب و کانفیگ PHP از 4.4 الی 8.1
نصب و کانفیگ ماژول های PHP
نصب و کانفیگ ioncube loader نسخه 11
نصب و کانفیگ sourceguardian روی PHP 7.4
نصب و کانفیگ CageFS
نصب و کانفیگ Cpanel
نصب و کانفیگ CloudLinux
نصب و کانفیگ JetBackup
نصب و کانفیگ LiteSpeed Web Server
نصب و کانفیگ ImunifyAV
نصب و کانفیگ Configure ClamAV Scanner
نصب و کانفیگ ConfigServer Explorer
نصب و کانفیگ ConfigServer Security & Firewall
نصب و کانفیگ WordPress Toolkit
نصب و کانفیگ Lets Encrypt SSL
نصب و کانفیگ MySQL Version MariaDB-cll-lve
تنظیم هاست نیم Hostname
ایجاد نیم سرورهای شخص DNS
کانفیگ سرویس FTP
کانفیگ Package های دلخواه
کانفیگ EasyApache 4
افزایش امنیت SSH
افزایش امنیت WHM
انتقال یوزرها 5 عدد با فول بکاپ سی پنل
سرویس مانیتورینگ VIP سرور
سرویس مدیریت VIP سرور

IRVIP

90,000,000 ریال
ماهانه

سرور اختصاصی مدیریت شده ایران IRVIP
هارد 1000 گیگ NVME 2 عدد 500 گیگ
رم 32 گیگ DDR4
پردازنده 24 هسته
هاست دانلود آلمان 1 ترا بایت
هاست دانلود ایران 1 ترا بایت
کانفیگ Full Account Backups با 15 آرشیو
کانفیگ Database Backups با 24 آرشیو برای هر SQL
نصب و کانفیگ Select PHP Version
نصب و کانفیگ Setup Node.js App
نصب و کانفیگ Setup Python App
نصب و کانفیگ Setup Ruby App
نصب و کانفیگ PHP از 4.4 الی 8.1
نصب و کانفیگ ماژول های PHP
نصب و کانفیگ ioncube loader نسخه 11
نصب و کانفیگ sourceguardian روی PHP 7.4
نصب و کانفیگ CageFS
نصب و کانفیگ Cpanel
نصب و کانفیگ CloudLinux
نصب و کانفیگ JetBackup
نصب و کانفیگ LiteSpeed Web Server
نصب و کانفیگ ImunifyAV
نصب و کانفیگ Configure ClamAV Scanner
نصب و کانفیگ ConfigServer Explorer
نصب و کانفیگ ConfigServer Security & Firewall
نصب و کانفیگ WordPress Toolkit
نصب و کانفیگ Lets Encrypt SSL
نصب و کانفیگ MySQL Version MariaDB-cll-lve
تنظیم هاست نیم Hostname
ایجاد نیم سرورهای شخص DNS
کانفیگ سرویس FTP
کانفیگ Package های دلخواه
کانفیگ EasyApache 4
افزایش امنیت SSH
افزایش امنیت WHM
انتقال یوزرها 5 عدد با فول بکاپ سی پنل
سرویس مانیتورینگ VIP سرور
سرویس مدیریت VIP سرور

IRCVIP

120,000,000 ریال
ماهانه

سرور اختصاصی مدیریت شده ایران IRCVIP
هارد 1000 گیگ NVME با امکان رید
رم 64 گیگ DDR4
پردازنده 24 هسته
هاست دانلود آلمان 1 ترا بایت
هاست دانلود ایران 1 ترا بایت
کانفیگ Full Account Backups با 32 آرشیو
کانفیگ Database Backups با 72 آرشیو برای هر SQL
نصب و کانفیگ Select PHP Version
نصب و کانفیگ Setup Node.js App
نصب و کانفیگ Setup Python App
نصب و کانفیگ Setup Ruby App
نصب و کانفیگ PHP از 4.4 الی 8.1
نصب و کانفیگ ماژول های PHP
نصب و کانفیگ ioncube loader نسخه 11
نصب و کانفیگ sourceguardian روی PHP 7.4
نصب و کانفیگ CageFS
نصب و کانفیگ Cpanel
نصب و کانفیگ CloudLinux
نصب و کانفیگ JetBackup
نصب و کانفیگ LiteSpeed Web Server
نصب و کانفیگ ImunifyAV
نصب و کانفیگ Configure ClamAV Scanner
نصب و کانفیگ ConfigServer Explorer
نصب و کانفیگ ConfigServer Security & Firewall
نصب و کانفیگ WordPress Toolkit
نصب و کانفیگ Lets Encrypt SSL
نصب و کانفیگ MySQL Version MariaDB-cll-lve
تنظیم هاست نیم Hostname
ایجاد نیم سرورهای شخص DNS
کانفیگ سرویس FTP
کانفیگ Package های دلخواه
کانفیگ EasyApache 4
افزایش امنیت SSH
افزایش امنیت WHM
انتقال یوزرها 10 عدد با فول بکاپ سی پنل
سرویس مانیتورینگ VIP سرور
سرویس مدیریت VIP سرور

IRCDVIP

180,000,000 ریال
ماهانه

سرور اختصاصی مدیریت شده ایران IRCVIP
هارد 2000 گیگ NVME با امکان رید
رم 128 گیگ DDR4
پردازنده 40 هسته
هاست دانلود آلمان 2 ترا بایت
هاست دانلود ایران 2 ترا بایت
کانفیگ Full Account Backups با 32 آرشیو
کانفیگ Database Backups با 72 آرشیو برای هر SQL
نصب و کانفیگ Select PHP Version
نصب و کانفیگ Setup Node.js App
نصب و کانفیگ Setup Python App
نصب و کانفیگ Setup Ruby App
نصب و کانفیگ PHP از 4.4 الی 8.1
نصب و کانفیگ ماژول های PHP
نصب و کانفیگ ioncube loader نسخه بروز
نصب و کانفیگ sourceguardian
نصب و کانفیگ CageFS
نصب و کانفیگ Cpanel
نصب و کانفیگ CloudLinux
نصب و کانفیگ JetBackup
نصب و کانفیگ LiteSpeed Web Server
نصب و کانفیگ ImunifyAV
نصب و کانفیگ Configure ClamAV Scanner
نصب و کانفیگ ConfigServer Explorer
نصب و کانفیگ ConfigServer Security & Firewall
نصب و کانفیگ WordPress Toolkit
نصب و کانفیگ Lets Encrypt SSL
نصب و کانفیگ MySQL Version MariaDB-cll-lve
تنظیم هاست نیم Hostname
ایجاد نیم سرورهای شخص DNS
کانفیگ سرویس FTP
کانفیگ Package های دلخواه
کانفیگ EasyApache 4
افزایش امنیت SSH
افزایش امنیت WHM
انتقال یوزرها 20 عدد با فول بکاپ سی پنل
سرویس مانیتورینگ VIP سرور
سرویس مدیریت VIP سرور

IREVIP

220,000,000 ریال
ماهانه

سرور اختصاصی مدیریت شده ایران G10
هارد 2000 گیگ NVME با امکان رید
رم 256 گیگ DDR4 پرسرعت با امکان ارتقا
پردازنده 40 هسته بیش از 100000 مگاهرنز
هاست دانلود آلمان 4ترا بایت
هاست دانلود ایران 2 ترا بایت
کانفیگ Full Account Backups با 32 آرشیو
کانفیگ Database Backups با 72 آرشیو برای هر SQL
نصب و کانفیگ Select PHP Version
نصب و کانفیگ Setup Node.js App
نصب و کانفیگ Setup Python App
نصب و کانفیگ Setup Ruby App
نصب و کانفیگ PHP از 4.4 الی 8.1
نصب و کانفیگ ماژول های PHP
نصب و کانفیگ ioncube loader نسخه 11
نصب و کانفیگ sourceguardian روی PHP 7.4
نصب و کانفیگ CageFS
نصب و کانفیگ Cpanel
نصب و کانفیگ CloudLinux
نصب و کانفیگ JetBackup
نصب و کانفیگ LiteSpeed Web Server
نصب و کانفیگ ImunifyAV
نصب و کانفیگ Configure ClamAV Scanner
نصب و کانفیگ ConfigServer Explorer
نصب و کانفیگ ConfigServer Security & Firewall
نصب و کانفیگ WordPress Toolkit
نصب و کانفیگ Lets Encrypt SSL
نصب و کانفیگ MySQL Version MariaDB-cll-lve
تنظیم هاست نیم Hostname
ایجاد نیم سرورهای شخص DNS
کانفیگ سرویس FTP
کانفیگ Package های دلخواه
کانفیگ EasyApache 4
افزایش امنیت SSH
افزایش امنیت WHM
انتقال یوزرها 10 عدد با فول بکاپ سی پنل
سرویس مانیتورینگ VIP سرور
سرویس مدیریت VIP سرور