هاست اختصاصی لینوکس ووکامرس - WOO ( ایران و خارج )

سرورهای ابری خارج ( هتزنر فنلاند ) سرورهای ابری داخل ( صفرویک - آسیاتک )

WOOIR-5GB - ایران

2,000,000 ریال
ماهانه

فضا دیسک 5 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
میزان 2 گیگابایت RAM
میزان 1 گیگاهرتز CPU
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
وب سرور پرسرعت لایت اسپید
سیستم عامل سنتوس 7 کلود لینوکس
مدیریت وردپرس WordPress Toolkit
بکاپ روزانه و هفتگی Jet Backup
دانلود و ریستور بکاپ توسط کاربر
گواهینامه Lets Encrypt™ SSL
نصب رایگان وردپرس Softaculous
نصب و کانفیگ افزونه LiteSpeed
Select PHP Version ( 4.4 - 8.0 )
PHP Extensions & Options
ارائه نیم سرورهای اختصاصی DNS
آنتی Shell و DDOS فایروال امنیتی
آنتی تحریم onesignal.com و ...
ارائه افزونه و قالب رایگان
کارشناس پشتیبانی وردپرس
انتقال رایگان به باران سایت
گارانتی بازگشت وجه 3 روزه
دامنه ir رایگان در پرداخت سالانه
2 ماه تخفیف در پرداخت سالانه
......................
1 ماهه 200,000 تومان
3 ماهه 600,000 تومان
6 ماهه 1,200,000 تومان
یکساله 2,000,000 تومان

WOOEU-5GB - اروپا

2,000,000 ریال
ماهانه

فضا دیسک 5 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
میزان 2 گیگابایت RAM
میزان 1 گیگاهرتز CPU
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
وب سرور پرسرعت لایت اسپید
سیستم عامل سنتوس 7 کلود لینوکس
مدیریت وردپرس WordPress Toolkit
بکاپ روزانه و هفتگی Jet Backup
دانلود و ریستور بکاپ توسط کاربر
گواهینامه Lets Encrypt™ SSL
نصب رایگان وردپرس Softaculous
نصب و کانفیگ افزونه LiteSpeed
Select PHP Version ( 4.4 - 8.0 )
PHP Extensions & Options
ارائه نیم سرورهای اختصاصی DNS
آنتی Shell و DDOS فایروال امنیتی
آنتی تحریم onesignal.com و ...
ارائه افزونه و قالب رایگان
کارشناس پشتیبانی وردپرس
انتقال رایگان به باران سایت
گارانتی بازگشت وجه 3 روزه
دامنه ir رایگان در پرداخت سالانه
2 ماه تخفیف در پرداخت سالانه
......................
1 ماهه 200,000 تومان
3 ماهه 600,000 تومان
6 ماهه 1,200,000 تومان
یکساله 2,000,000 تومان

WOOIR-10GB - ایران

3,000,000 ریال
ماهانه

فضا دیسک 10 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
میزان 3 گیگابایت RAM
میزان 1.5 گیگاهرتز CPU
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
وب سرور پرسرعت لایت اسپید
سیستم عامل سنتوس 7 کلود لینوکس
مدیریت وردپرس WordPress Toolkit
بکاپ روزانه و هفتگی Jet Backup
دانلود و ریستور بکاپ توسط کاربر
گواهینامه Lets Encrypt™ SSL
نصب رایگان وردپرس Softaculous
نصب و کانفیگ افزونه LiteSpeed
Select PHP Version ( 4.4 - 8.0 )
PHP Extensions & Options
ارائه نیم سرورهای اختصاصی DNS
آنتی Shell و DDOS فایروال امنیتی
آنتی تحریم onesignal.com و ...
ارائه افزونه و قالب رایگان
کارشناس پشتیبانی وردپرس
انتقال رایگان به باران سایت
گارانتی بازگشت وجه 3 روزه
دامنه ir رایگان در پرداخت سالانه
2 ماه تخفیف در پرداخت سالانه
......................
1 ماهه 300,000 تومان
3 ماهه 900,000 تومان
6 ماهه 1,800,000 تومان
یکساله 3,000,000 تومان

WOOEU-10GB - اروپا

3,000,000 ریال
ماهانه

فضا دیسک 10 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
میزان 3 گیگابایت RAM
میزان 1.5 گیگاهرتز CPU
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
وب سرور پرسرعت لایت اسپید
سیستم عامل سنتوس 7 کلود لینوکس
مدیریت وردپرس WordPress Toolkit
بکاپ روزانه و هفتگی Jet Backup
دانلود و ریستور بکاپ توسط کاربر
گواهینامه Lets Encrypt™ SSL
نصب رایگان وردپرس Softaculous
نصب و کانفیگ افزونه LiteSpeed
Select PHP Version ( 4.4 - 8.0 )
PHP Extensions & Options
ارائه نیم سرورهای اختصاصی DNS
آنتی Shell و DDOS فایروال امنیتی
آنتی تحریم onesignal.com و ...
ارائه افزونه و قالب رایگان
کارشناس پشتیبانی وردپرس
انتقال رایگان به باران سایت
گارانتی بازگشت وجه 3 روزه
دامنه ir رایگان در پرداخت سالانه
2 ماه تخفیف در پرداخت سالانه
......................
1 ماهه 300,000 تومان
3 ماهه 900,000 تومان
6 ماهه 1,800,000 تومان
یکساله 3,000,000 تومان

WOOIR-25GB - ایران

5,000,000 ریال
ماهانه

فضا دیسک 25 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
میزان 4 گیگابایت RAM
میزان 2 گیگاهرتز CPU
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
وب سرور پرسرعت لایت اسپید
سیستم عامل سنتوس 7 کلود لینوکس
مدیریت وردپرس WordPress Toolkit
بکاپ روزانه و هفتگی Jet Backup
دانلود و ریستور بکاپ توسط کاربر
گواهینامه Lets Encrypt™ SSL
نصب رایگان وردپرس Softaculous
نصب و کانفیگ افزونه LiteSpeed
Select PHP Version ( 4.4 - 8.0 )
PHP Extensions & Options
ارائه نیم سرورهای اختصاصی DNS
آنتی Shell و DDOS فایروال امنیتی
آنتی تحریم onesignal.com و ...
ارائه افزونه و قالب رایگان
کارشناس پشتیبانی وردپرس
انتقال رایگان به باران سایت
گارانتی بازگشت وجه 3 روزه
دامنه ir رایگان در پرداخت سالانه
2 ماه تخفیف در پرداخت سالانه
......................
1 ماهه 500,000 تومان
3 ماهه 1,500,000 تومان
6 ماهه 3,000,000 تومان
یکساله 5,000,000 تومان

WOOEU-25GB - اروپا

5,000,000 ریال
ماهانه

فضا دیسک 25 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
میزان 4 گیگابایت RAM
میزان 2 گیگاهرتز CPU
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
وب سرور پرسرعت لایت اسپید
سیستم عامل سنتوس 7 کلود لینوکس
مدیریت وردپرس WordPress Toolkit
بکاپ روزانه و هفتگی Jet Backup
دانلود و ریستور بکاپ توسط کاربر
گواهینامه Lets Encrypt™ SSL
نصب رایگان وردپرس Softaculous
نصب و کانفیگ افزونه LiteSpeed
Select PHP Version ( 4.4 - 8.0 )
PHP Extensions & Options
ارائه نیم سرورهای اختصاصی DNS
آنتی Shell و DDOS فایروال امنیتی
آنتی تحریم onesignal.com و ...
ارائه افزونه و قالب رایگان
کارشناس پشتیبانی وردپرس
انتقال رایگان به باران سایت
گارانتی بازگشت وجه 3 روزه
دامنه ir رایگان در پرداخت سالانه
2 ماه تخفیف در پرداخت سالانه
......................
1 ماهه 500,000 تومان
3 ماهه 1,500,000 تومان
6 ماهه 3,000,000 تومان
یکساله 5,000,000 تومان

WOOIR-50GB - ایران

8,000,000 ریال
ماهانه

فضا دیسک 50 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
میزان 5 گیگابایت RAM
میزان 3 گیگاهرتز CPU
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
وب سرور پرسرعت لایت اسپید
سیستم عامل سنتوس 7 کلود لینوکس
مدیریت وردپرس WordPress Toolkit
بکاپ روزانه و هفتگی Jet Backup
دانلود و ریستور بکاپ توسط کاربر
گواهینامه Lets Encrypt™ SSL
نصب رایگان وردپرس Softaculous
نصب و کانفیگ افزونه LiteSpeed
Select PHP Version ( 4.4 - 8.0 )
PHP Extensions & Options
ارائه نیم سرورهای اختصاصی DNS
آنتی Shell و DDOS فایروال امنیتی
آنتی تحریم onesignal.com و ...
ارائه افزونه و قالب رایگان
کارشناس پشتیبانی وردپرس
انتقال رایگان به باران سایت
گارانتی بازگشت وجه 3 روزه
دامنه ir رایگان در پرداخت سالانه
2 ماه تخفیف در پرداخت سالانه
......................
1 ماهه 800,000 تومان
3 ماهه 2,400,000 تومان
6 ماهه 4,800,000 تومان
یکساله 8,000,000 تومان

WOOEU-50GB - اروپا

8,000,000 ریال
ماهانه

فضا دیسک 50 گیگابایت
هارد پرسرعت NVME
میزان 5 گیگابایت RAM
میزان 3 گیگاهرتز CPU
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
وب سرور پرسرعت لایت اسپید
سیستم عامل سنتوس 7 کلود لینوکس
مدیریت وردپرس WordPress Toolkit
بکاپ روزانه و هفتگی Jet Backup
دانلود و ریستور بکاپ توسط کاربر
گواهینامه Lets Encrypt™ SSL
نصب رایگان وردپرس Softaculous
نصب و کانفیگ افزونه LiteSpeed
Select PHP Version ( 4.4 - 8.0 )
PHP Extensions & Options
ارائه نیم سرورهای اختصاصی DNS
آنتی Shell و DDOS فایروال امنیتی
آنتی تحریم onesignal.com و ...
ارائه افزونه و قالب رایگان
کارشناس پشتیبانی وردپرس
انتقال رایگان به باران سایت
گارانتی بازگشت وجه 3 روزه
دامنه ir رایگان در پرداخت سالانه
2 ماه تخفیف در پرداخت سالانه
......................
1 ماهه 800,000 تومان
3 ماهه 2,400,000 تومان
6 ماهه 4,800,000 تومان
یکساله 8,000,000 تومان