بنا بر مصوبه ایرنیک، از تاریخ 1 خرداد ماه 1400 درصد تخفیف نمایندگان پرفروش و فعال ایرنیک نیز با نمایندگان کم فروش تر یکسان خواهد شد

 

به عبارت دیگر تا قبل از اجرای این مصوبه به این صورت بود که باران سایت که از پرفروش ترین نمایندگان ایرنیک می باشد 75 درصد تخفیف فروش داشت لذا قیمت هر دامنه یکساله 4200 تومان و پنج ساله 12000 تومان به باران سایت فروخته می شد که ما نیز به همین قیمت و بدون دریافت سود به شما کاربران عزیز ارائه می دادیم ولی با اجرای این مصوبه از تاریخ 1 خرداد ماه 1400 درصد تمامی نمایندگان ایرنیک بصورت یکسان به 25 درصد کاهش می یابد.

 

بنابراین از تاریخ 1 خردادماه، قیمت ثبت، تمدید و انتقال دامنه های IR. از طریق نمایندگان 3 برابر خواهد شد

 

و از آنجا که باران سایت ثبت و تمدید و انتقال دامنه های IR. را به عنوان خدمات به شما عزیزان ارائه می دهد و سیاست دریافت سود از دامنه IR. ندارد:

 

لذا باران سایت همانند قبل با کمترین قیمت ثبت و تمدید و انتقال دامنه های IR. در ایران ، همراه شما میباشد و

 

با قیمت یکساله 12/000 تومان و پنج ساله 36/000 تومان ارائه خواهد نمود.

 جمعه, می 21, 2021

« بازگشت