شماره اختصاصی سامانه پیامکی

اپراتور 3000 - 10رقمی


 
1,500,000 ریال

3000206010 مثال

اپراتور 3000 - 14 رقمی


 
300,000 ریال

30002060100100 مثال

اپراتور 5000 - 13 رقمی


 
250,000 ریال

5000206010010 مثال

اپراتور 5000 - 12 رقمی


 
390,000 ریال

500020601001 مثال

اپراتور 5000 - 11 رقمی


 
490,000 ریال

50002060100 مثال

اپراتور 5000 - 10 رقمی


 
600,000 ریال

5000206010 مثال

سامانه يک ستاره


 
700,000 ریال

13.900 تومان قیمت 1 عدد به بالا

12.900 تومان قیمت 1،000 عدد به بالا

12.700 تومان قیمت 10،000 عدد به بالا

12.500 تومان قیمت 50،000 عدد به بالا

12 تومان قیمت 100،000 عدد به بالا

11.700 تومان قیمت 1،000،000 عدد به بالا

سامانه دو ستاره


 
1,500,000 ریال

11.300 تومان قیمت 1 عدد به بالا

11.300 تومان قیمت 1،000 عدد به بالا

11.300 تومان قیمت 10،000 عدد به بالا

11.300 تومان قیمت 50،000 عدد به بالا

11.300 تومان قیمت 100،000 عدد به بالا

11.300 تومان قیمت 1،000،000 عدد به بالا

پکیج سامانه پیامکی ویژه وب سایت


 
990,000 ریال

منشی و پاسخ خودکار
مسابقه و نظر سنجی پیامکی
شماره اختصاصی 14 رقمی
بانک پیامک
سرویس وب سرویس
دفترچه تلفن
1000 عدد پیامک شارژ اولیه
ارسال پیامک تکي و گروهي
ارسال پیامک منطقه ای!
ارسال پیامک سن و جنسيت!
ارسال پیامک مشاغل!
پیامک دوره ای و زمان بندی شده
وبسرویس ارسال و دریافت پیامک
ارسال پیام صوتی و متنی با امکانات فراوان
پشتيباني 24 ساعته بي وقفه