اپلیکیشن های وردپرس : فروشگاهی - مجله ای - آگهی

در نسخه اندروید ( android ) و نسخه آی او اس ( ios ) و همچنین پکیج های ویژه

اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس - اندروید


 
390,000 ریال
ماهانه

۱ ماهه ٣٩,٠٠٠ تومان
۳ ماهه ۱۲٩٬۰۰۰ تومان
۶ ماهه ۱٩۷٬۰۰۰ تومان
یکساله ۲٩٩٬۰۰۰ تومان
..........( android )..........
پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن تا پایان مدت اعتبار اپلیکیشن رایگان میباشد.


اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس دائمی - اندروید


 
6,490,000 ریال

دائمی ٦٤٩,٠٠٠ تومان
..........( android )..........
در اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس نسخه اندروید ( android ) پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن یک ساله بوده اما اپلیکیشن به صورت دائمی فعال میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست.


اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس - آی او اس


 
6,490,000 ریال

دائمی ٦٤٩,٠٠٠ تومان
..........( ios )..........
در اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس نسخه اندروید ( ios ) پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن یک ساله بوده اما اپلیکیشن به صورت دائمی فعال میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست. و قبل از سفارش شما باید حتما نسخه اندروید را هم سفارش داده باشید. در غیر اینصورت اپلیکیشن کار نمیکند.


پکیج کامل اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس


 
12,790,000 ریال

دائمی ۱٬۲٧٩٬۰۰۰ تومان
..........( ویژه )..........
در پکیج اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس نسخه اندروید ( android ) و آی او اس ( ios ) پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن ها یک ساله بوده اما اپلیکیشن ها به صورت دائمی فعال میباشند و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست. پکیج کامل اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس شامل دو اپلیکیشن نسخه اندروید ( android ) و آی او اس ( ios ) به صورت دائمی میباشد.


اپلیکیشن مجله ای وردپرس - اندروید


 
270,000 ریال
ماهانه

۱ ماهه ۲۷,۰۰۰ تومان
۳ ماهه ۷۹٬۰۰۰ تومان
۶ ماهه ۱۳۷٬۰۰۰ تومان
یکساله ۱۹۷٬۰۰۰ تومان
..........( android )..........
پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن تا پایان مدت اعتبار اپلیکیشن رایگان میباشد.


اپلیکیشن مجله ای وردپرس دائمی - اندروید


 
3,990,000 ریال

دائمی ٣٩٩,٠٠٠ تومان
..........( android )..........
در اپلیکیشن مجله ای وردپرس نسخه اندروید ( android ) پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن یک ساله بوده اما اپلیکیشن به صورت دائمی فعال میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست.


اپلیکیشن مجله ای وردپرس - آی او اس


 
3,500,000 ریال
سالانه

دائمی ٣٩٩,٠٠٠ تومان
..........( ios )..........
در اپلیکیشن مجله ای وردپرس نسخه آی او اس ( ios ) پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن یک ساله بوده اما اپلیکیشن به صورت دائمی فعال میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست. و قبل از سفارش شما باید حتما نسخه اندروید را هم سفارش داده باشید. در غیر اینصورت اپلیکیشن کار نمیکند.


پکیج کامل اپلیکیشن مجله ای وردپرس


 
7,790,000 ریال

دائمی ٧٧٩٬۰۰۰ تومان
..........( ویژه )..........
در پکیج اپلیکیشن مجله ای وردپرس نسخه اندروید ( android ) و آی او اس ( ios ) پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن ها یک ساله بوده اما اپلیکیشن ها به صورت دائمی فعال میباشند و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست. پکیج کامل اپلیکیشن مجله ای وردپرس شامل دو اپلیکیشن نسخه اندروید ( android ) و آی او اس ( ios ) به صورت دائمی میباشد.


اپلیکیشن آگهی وردپرس - اندروید


 
12,990,000 ریال

دائمی ۱٬٢٩٩٬۰۰۰ تومان
..........( android )..........
در اپلیکیشن آگهی وردپرس نسخه اندروید ( android ) پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن یک ساله بوده اما اپلیکیشن به صورت دائمی فعال میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست.


اپلیکیشن آگهی وردپرس - آی او اس


 
12,990,000 ریال

دائمی ۱٬٢٩٩٬۰۰۰ تومان
..........( ios )..........
در اپلیکیشن آگهی وردپرس نسخه آی او اس ( ios ) پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن یک ساله بوده اما اپلیکیشن به صورت دائمی فعال میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست. و قبل از سفارش شما باید حتما نسخه اندروید را هم سفارش داده باشید. در غیر اینصورت اپلیکیشن کار نمیکند.


پکیج کامل اپلیکیشن آگهی وردپرس


 
24,790,000 ریال

دائمی ۲٬۴۷۹٬۰۰۰ تومان
..........( ویژه )..........
در پکیج اپلیکیشن آگهی وردپرس نسخه اندروید ( android ) و آی او اس ( ios ) پشتیبانی و بروزرسانی اپلیکیشن ها یک ساله بوده اما اپلیکیشن ها به صورت دائمی فعال میباشند و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست. پکیج کامل اپلیکیشن آگهی وردپرس شامل دو اپلیکیشن نسخه اندروید ( android ) و آی او اس ( ios ) به صورت دائمی میباشد.


افتتاح اکانت اختصاصی دولوپر گوگل پلی


 
12,000,000 ریال

اختصاصی
این اکانت کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول گوگل پلی خواهید داشت .
دایمی
این اکانت به صورت دائمی و بدون نیاز به تمدید سالیانه ایجاد میشود
تعداد اپ نامحدود
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های اندرویدی تان را در گوگل پلی منتشر کنید
راهنمای انتشار
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ درگوگل پلی و سوالات دیگر ٬ تیم اپ پاش پشتیبانی و در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد


ثبت اپلیکیشن در گوگل پلی


 
6,000,000 ریال

..........( ثبت اپلیکیشن )..........
ثبت 1 عدد و 1 مرتبه اپلیکیشن اندرویدی شما در گوگل پلی با برند اپ پاش ( حساب دولوپر اپ پاش ) در گوگل پلی 600000 هزارتومان به صورت دائمی میباشد.
..........( بروزرسانی اپلیکیشن )..........
هزینه هر 1 مرتبه بروزرسانی برای 1 عدد اپلیکیشن در مدت زمان اعتبار ثبت اپلیکیشن شما به مبلغ 150000 هزارتومان جداگانه میباشد.


افتتاح اکانت اختصاصی دولوپر در کافه بازار


 
2,000,000 ریال
سالانه

اختصاصی
این اکانت کاملا اختصاصی و با نام و مشخصات شما میباشد و دسترسی کامل به پنل مدیریت یا همان کنسول کافه بازار خواهید داشت .
هزینه اشتراک سالانه
این اکانت به صورت سالانه هزینه اشتراک دارد
تعداد اپ نامحدود
از طریق این اکانت میتوانید به صورت نامحدود اپلیکیشن های اندرویدی تان را در کافه بازار منتشر کنید
راهنمای انتشار
در صورت نیاز به راهنمایی جهت انتشار اپ در کافه بازار و سوالات دیگر ٬ تیم اپ پاش پشتیبانی و در کنار شما خواهد بود و به تمام سوالات شما پاسخ میدهد


ثبت اپلیکیشن در کافه بازار


 
1,000,000 ریال
سالانه

..........( ثبت اپلیکیشن )..........
ثبت 1 عدد و 1 مرتبه اپلیکیشن اندرویدی شما در کافه بازار با برند اپ پاش ( حساب دولوپر اپ پاش ) در کافه بازار 100000 هزارتومان به صورت سالانه میباشد.
..........( بروزرسانی اپلیکیشن )..........
هزینه هر 1 مرتبه بروزرسانی برای 1 عدد اپلیکیشن در مدت زمان اعتبار ثبت اپلیکیشن شما به مبلغ 30000 هزارتومان جداگانه میباشد.


پکیج نیم اختصاصی 2 حرفی


 
1,000,000 ریال

پس از ساخت اپلیکیشن با پکیج نیم اختصاصی ٬ پکیج نیم به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.


همراه با هر پلن میباشد

   طراحی متریال
   Native و سریع
   پوسته لایو
   انتشار در مارکت