اپلیکیشن های وردپرس : فروشگاهی - مجله ای - آگهی

در نسخه اندروید ( android ) و نسخه آی او اس ( ios ) و همچنین پکیج های ویژه

اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس - اندروید


 
390,000 ریال
ماهانه

۱ ماهه ٣٩,٠٠٠ تومان
۳ ماهه ۱۲٩٬۰۰۰ تومان
۶ ماهه ۱٩۷٬۰۰۰ تومان
یکساله ۲٩٩٬۰۰۰ تومان
دو ساله یا دائمی ٦٤٩,٠٠٠ تومان
..........( android )..........
جهت سفارش دائمی گزینه دوساله را سفارش دهید.


اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس - آی او اس


 
6,490,000 ریال

دائمی ٦٤٩,٠٠٠ تومان
..........( ios )..........
در اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس نسخه آی او اس ( ios ) به صورت دائم میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست و قبل از سفارش شما باید حتما نسخه اندروید را هم سفارش داده باشید. در غیر اینصورت اپلیکیشن کار نمیکند.


پکیج کامل اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس


 
12,790,000 ریال

دائمی ۱٬۲٧٩٬۰۰۰ تومان
..........( ویژه )..........
پکیج کامل اپلیکیشن فروشگاهی وردپرس شامل نسخه اندروید ( android ) و آی او اس ( ios ) به صورت دائمی میباشد.


اپلیکیشن مجله ای وردپرس - اندروید


 
270,000 ریال
ماهانه

۱ ماهه ۲۷,۰۰۰ تومان
۳ ماهه ۷۹٬۰۰۰ تومان
۶ ماهه ۱۳۷٬۰۰۰ تومان
یکساله ۱۹۷٬۰۰۰ تومان
دو ساله یا دائمی ٣٩٩٬۰۰۰ تومان
..........( android )..........
جهت سفارش دائمی گزینه دوساله را سفارش دهید.


اپلیکیشن مجله ای وردپرس - آی او اس


 
3,500,000 ریال
سالانه

دائمی ٣٩٩,٠٠٠ تومان
..........( ios )..........
در اپلیکیشن مجله ای وردپرس نسخه آی او اس ( ios ) به صورت دائم میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست و قبل از سفارش شما باید حتما نسخه اندروید را هم سفارش داده باشید. در غیر اینصورت اپلیکیشن کار نمیکند.


پکیج کامل اپلیکیشن مجله ای وردپرس


 
7,790,000 ریال

دائمی ٧٧٩٬۰۰۰ تومان
..........( ویژه )..........
پکیج کامل اپلیکیشن مجله ای وردپرس شامل نسخه اندروید ( android ) و آی او اس ( ios ) به صورت دائمی میباشد.


اپلیکیشن آگهی وردپرس - اندروید


 
12,990,000 ریال

دائمی ۱٬٢٩٩٬۰۰۰ تومان
..........( android )..........
در اپلیکیشن آگهی وردپرس نسخه اندروید ( android ) به صورت دائم میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست.


اپلیکیشن آگهی وردپرس - آی او اس


 
12,990,000 ریال

دائمی ۱٬٢٩٩٬۰۰۰ تومان
..........( ios )..........
در اپلیکیشن آگهی وردپرس نسخه آی او اس ( ios ) به صورت دائم میباشد و پلن های ماهانه و سالانه موجود نیست و قبل از سفارش شما باید حتما نسخه اندروید را هم سفارش داده باشید. در غیر اینصورت اپلیکیشن کار نمیکند.


پکیج کامل اپلیکیشن آگهی وردپرس


 
24,790,000 ریال

دائمی ۲٬۴۷۹٬۰۰۰ تومان
..........( ویژه )..........
پکیج کامل اپلیکیشن آگهی وردپرس شامل نسخه اندروید ( android ) و آی او اس ( ios ) به صورت دائمی میباشد.


همراه با هر پلن میباشد

   طراحی متریال
   Native و سریع
   پوسته لایو
   انتشار در مارکت