بسته سایت آماده وردپرسی سالانه : قالب + اپلیکیشن + دامنه ir + هاست 1 گیگ لینوکس + گواهی SSL رایگان + افزونه

سایت های فروشگاهی - مجله ای - آگهی - شخصی - شرکتی - موزیک - فیلم - دانلود و ...

سایت آماده فروشگاه اورنا ( مارکت پلیس )


 
10,000,000 ریال
سالانه

فروشگاه اینترنتی ( مارکت پلیس )
قالب فروشگاهی ووکامرس اورنا
افزونه چند فروشندگی دکان
اپلیکیشن وب ویو اورنا
هاست 1 گیگ لینوکس سی پنل آلمان
دامنه ir یک ساله با مالکیت کامل
گواهینامه SSL رایگان
راه اندازی یک مرتبه سایت مشابه دمو


سایت آماده فروشگاه سنا ( مارکت پلیس )


 
10,000,000 ریال
سالانه

فروشگاه اینترنتی ( مارکت پلیس )
قالب فروشگاهی ووکامرس سنا
افزونه چند فروشندگی دکان
اپلیکیشن وب ویو سنا
هاست 1 گیگ لینوکس سی پنل آلمان
دامنه ir یک ساله با مالکیت کامل
گواهینامه SSL رایگان
راه اندازی یک مرتبه سایت مشابه دمو


سایت آماده فروشگاه فلت سام ( مارکت پلیس )


 
10,000,000 ریال
سالانه

فروشگاه اینترنتی ( مارکت پلیس )
قالب فروشگاهی ووکامرس فلت سام
افزونه چند فروشندگی دکان
اپلیکیشن وب ویو فلت سام
هاست 1 گیگ لینوکس سی پنل آلمان
دامنه ir یک ساله با مالکیت کامل
گواهینامه SSL رایگان
راه اندازی یک مرتبه سایت مشابه دمو


سایت آماده فروشگاه فایل ( مارکت پلیس )


 
10,000,000 ریال
سالانه

فروشگاه فایل ( مارکت پلیس )
قالب فروشگاه فایل ووکامرس
افزونه چند فروشندگی دکان
هاست 1 گیگ لینوکس آلمان
دامنه ir یک ساله با مالکیت کامل
گواهینامه SSL رایگان
راه اندازی یک مرتبه سایت مشابه دمو