هاست لینوکس WP ایران و آلمان (سی پنل) با 2 برابر منابع بیشتر از دیگر شرکت های میزبانی

هاست لینوکس ویژه وردپرس با منابع اختصاصی قابل ارتقا حاصل تجربه و کارشناسی جهت میزبانی سایت ساز WordPress است.

WPIR-1GB - ایران


 
590,000 ریال
ماهانه

فضا 1000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور ایران برج میلاد IRAN
مکان دیتاسنتر آسیاتک Asiatech
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 59000 تومان
3 ماهه 177000 تومان
6 ماهه 354000 تومان
12 ماهه 590000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPDE-1GB - آلمان


 
590,000 ریال
ماهانه

فضا 1000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور Germany آلمان
دیتاسنتر OVH/Hetzner
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 59000 تومان
3 ماهه 177000 تومان
6 ماهه 354000 تومان
12 ماهه 590000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPIR-2GB - ایران


 
790,000 ریال
ماهانه

فضا 2000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور ایران برج میلاد IRAN
مکان دیتاسنتر آسیاتک Asiatech
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 79000 تومان
3 ماهه 237000 تومان
6 ماهه 474000 تومان
12 ماهه 790000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPDE-2GB - آلمان


 
790,000 ریال
ماهانه

فضا 2000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور Germany آلمان
دیتاسنتر OVH/Hetzner
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 79000 تومان
3 ماهه 237000 تومان
6 ماهه 474000 تومان
12 ماهه 790000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPIR-5GB - ایران


 
1,500,000 ریال
ماهانه

فضا 5000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور ایران برج میلاد IRAN
مکان دیتاسنتر آسیاتک Asiatech
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 150000 تومان
3 ماهه 450000 تومان
6 ماهه 900000 تومان
12 ماهه 1500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPDE-5GB - آلمان


 
1,500,000 ریال
ماهانه

فضا 5000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور Germany آلمان
دیتاسنتر OVH/Hetzner
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 150000 تومان
3 ماهه 450000 تومان
6 ماهه 900000 تومان
12 ماهه 1500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPIR-10GB - ایران


 
2,500,000 ریال
ماهانه

فضا 10000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور ایران برج میلاد IRAN
مکان دیتاسنتر آسیاتک Asiatech
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 250000 تومان
3 ماهه 750000 تومان
6 ماهه 1500000 تومان
12 ماهه 2500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPDE-10GB - آلمان


 
2,500,000 ریال
ماهانه

فضا 10000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور Germany آلمان
دیتاسنتر OVH/Hetzner
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 250000 تومان
3 ماهه 750000 تومان
6 ماهه 1500000 تومان
12 ماهه 2500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPIR-20GB - ایران


 
3,500,000 ریال
ماهانه

فضا 20000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور ایران برج میلاد IRAN
مکان دیتاسنتر آسیاتک Asiatech
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 350000 تومان
3 ماهه 1050000 تومان
6 ماهه 2100000 تومان
12 ماهه 3500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPDE-20GB - آلمان


 
3,500,000 ریال
ماهانه

فضا 20000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور Germany آلمان
دیتاسنتر OVH/Hetzner
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 350000 تومان
3 ماهه 1050000 تومان
6 ماهه 2100000 تومان
12 ماهه 3500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPIR-30GB - ایران


 
4,500,000 ریال
ماهانه

فضا 30000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور ایران برج میلاد IRAN
مکان دیتاسنتر آسیاتک Asiatech
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 450000 تومان
3 ماهه 1350000 تومان
6 ماهه 2700000 تومان
12 ماهه 4500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPDE-30GB - آلمان


 
4,500,000 ریال
ماهانه

فضا 30000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور Germany آلمان
دیتاسنتر OVH/Hetzner
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 450000 تومان
3 ماهه 1350000 تومان
6 ماهه 2700000 تومان
12 ماهه 4500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPIR-40GB - ایران


 
5,500,000 ریال
ماهانه

فضا 40000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور ایران برج میلاد IRAN
مکان دیتاسنتر آسیاتک Asiatech
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 550000 تومان
3 ماهه 1650000 تومان
6 ماهه 3300000 تومان
12 ماهه 5500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPDE-40GB - آلمان


 
5,500,000 ریال
ماهانه

فضا 40000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور Germany آلمان
دیتاسنتر OVH/Hetzner
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 550000 تومان
3 ماهه 1650000 تومان
6 ماهه 3300000 تومان
12 ماهه 5500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPIR-50GB - ایران


 
6,500,000 ریال
ماهانه

فضا 50000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور ایران برج میلاد IRAN
مکان دیتاسنتر آسیاتک Asiatech
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 650000 تومان
3 ماهه 1950000 تومان
6 ماهه 3900000 تومان
12 ماهه 6500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


WPDE-50GB - آلمان


 
6,500,000 ریال
ماهانه

فضا 50000 مگابایت Disk Usage
پهنای باند نامحدود Bandwidth
سیستم عامل لینوکس
مانیتورینگ 24 ساعته
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
بکاپ گیری با JetBackup
2 گیگ Physical Memory قابل ارتقا
1 هسته CPU قابل ارتقا
Subdomains نامحدود
Email Accounts نامحدود
FTP Accounts نامحدود
MySQL® Databases نامحدود
زبان برنامه نویسی HTML , PHP
کنترل پنل CPanel بدون محدودیت
آنتی Shell و فایروال
آنتی ویروس Virus Scanner
وب سرور قوی LiteSpeed
نوع هارد NVME سرعت بالا
محل سرور Germany آلمان
دیتاسنتر OVH/Hetzner
امکان تغییر نسخه PHP از 5.6 تا 7.4
گواهینامه SSL رایگان Let's Encrypt™
انتقال رایگان به باران سایت
...............................
1 ماهه 650000 تومان
3 ماهه 1950000 تومان
6 ماهه 3900000 تومان
12 ماهه 6500000 تومان
...............................
2 ماه تخفیف در سفارش سالانه


شامل همه پلن ها

   کانفیگ امنیتی مخصوص WordPress
   بالاترین آپتایم جهت عملکرد دائمی سایت شما
   هاردهای NVME / وب سرور LiteSpeed
   قابلیت تغییر و ویرایش PHP نسخه های 5.6 تا 7.4
   کارشناس پشتیبانی متخصص وردپرس
   بکاپ گیری با JetBackup روزانه/هفتگی/ماهانه