امروزه اکثر شرکتها ، از فیلم تبلیغاتی به منظور معرفی پتانسیل های خود استفاده می کنند و توسط وب سایت ها و شبکه های اجتماعی آن را به سمع و نظر مخاطبان می رسانند.

سایت : baranmix.ir

ساخت تیزر A


 
500,000 ریال

( تعداد 1 عدد طرح آماده )
تایم 1 ثانیه الی 1 دقیقه
تعداد تصاویر یا ویدیو بر اساس پروژه
موزیک پیشفرض پروژه ( دلخواه توافقی )
زمان اجرا 5 روز کاری


ساخت تیزر B


 
900,000 ریال

( تعداد 1 عدد طرح آماده )
تایم 1 ثانیه الی 2 دقیقه
تعداد تصاویر یا ویدیو بر اساس پروژه
موزیک پیشفرض پروژه ( دلخواه توافقی )
زمان اجرا 5 روز کاری


ساخت تیزر C


 
1,300,000 ریال

( تعداد 1 عدد طرح آماده )
تایم 1 ثانیه الی 5 دقیقه
تعداد تصاویر یا ویدیو بر اساس پروژه
موزیک پیشفرض پروژه ( دلخواه توافقی )
زمان اجرا 5 روز کاری


ساخت آلبوم دیجیتالی


 
1,500,000 ریال

( تعداد 1 عدد طرح آماده )
تایم 1 ثانیه الی 5 دقیقه
تعداد تصاویر یا ویدیو بر اساس پروژه
موزیک پیشفرض پروژه ( دلخواه توافقی )
زمان اجرا 5 روز کاری