برای شما طرح های گرافیکی زیبا و اثر بخش خلق می کنیم

سایت : barangraphic.ir

طراحی بنر


 
200,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
BANER
زمان اجرا 3 روز کاری


طراحی اسلایدر


 
250,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
SLIDER
زمان اجرا 3 روز کاری


طراحی کارت ویزیت 1 رو


 
200,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
CARD VISIT
سایز 9+5 ( یا دلخواه )
زمان اجرا 3 روز کاری


طراحی کارت ویزیت 2 رو


 
300,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
CARD VISIT
سایز 9+5 ( یا دلخواه )
زمان اجرا 3 روز کاری


طراحی بنر پست اینستاگرام


 
200,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
INSTAGRAM POST
زمان اجرا 3 روز کاری


طراحی بنر استوری اینستاگرام


 
250,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
INSTAGRAM STORY
زمان اجرا 3 روز کاری


طراحی صفحه فرود


 
4,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
LANDING PAGE
زمان اجرا 7 روز کاری


طراحی ایمیل مارکتینگ


 
1,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
Email Marketing
زمان اجرا 5 روز کاری


طراحی فاکتور


 
400,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
سایز A5 ( یا دلخواه )
زمان اجرا توافقی


طراحی قرارداد


 
500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
سایز A4 ( یا دلخواه )
زمان اجرا توافقی


طراحی لوگو نشان


 
2,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا توافقی


طراحی لوگو تایپ لاتین + لوگو نشان


 
3,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا توافقی


طراحی لوگو تایپ فارسی + لوگو نشان


 
4,500,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا توافقی


طراحی لوگو تایپ فارسی + تایپ لاتین + لوگو نشان


 
6,000,000 ریال

( تعداد طرح 1 عدد )
زمان اجرا توافقی


طراحی دوره ای استوری اینستاگرام


 
400,000 ریال
ماهانه

سفارش طراحی استوری اینستاگرام دوره ای
1 ماهه تعداد 4 عدد
3 ماهه تعداد 12 عدد
6 ماهه تعداد 24 عدد
12 ماهه تعداد 48 عدد
زمان طراحی هفته ای 1 عدد اما میتوانید زمان دلخواه هم درخواست دهید
سایز بنر 720+1280 پیکسل پیشفرض ( یا دلخواه ) فایل jpg یا png


طراحی دوره ای بنر اینستاگرام


 
400,000 ریال
ماهانه

سفارش طراحی بنر پست اینستاگرام دوره ای
1 ماهه تعداد 4 عدد
3 ماهه تعداد 12 عدد
6 ماهه تعداد 24 عدد
12 ماهه تعداد 48 عدد
زمان طراحی هفته ای 1 عدد اما میتوانید زمان دلخواه هم درخواست دهید
سایز بنر 800+800 پیکسل پیشفرض ( یا دلخواه ) فایل jpg یا png