شخصی - شرکتی - پزشکی - چند منظوره - خبری - فروشگاهی

بیشتر طراحی ها با استفاده از مدیریت محتوا وردپرس انجام خواهد شد.

طراحی سایت شخصی


 
12,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت شرکتی


 
15,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت خبری


 
18,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت پزشکی


 
19,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت سرگرمی


 
21,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت آموزشی


 
23,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت چند منظوره


 
25,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت گالری و نمونه کار


 
27,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت آگهی و نیازمندی


 
29,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت فروشگاهی فایل دیجیتال


 
35,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت فروشگاهی کالا فیزیکی


 
40,000,000 ریال
سالانه

طراحی سایت مارکت پلیس


 
50,000,000 ریال
سالانه